47 days Internyeesibsam.
สำรวจพื้นที่
 • วันแรกของการฝึกงาน

  วันอังคารที่ 2 มิ.ย. 62

  สถานที่ฝึกงานไม่ได้สร้างความแปลกตาหรือตื่นเต้นให้เราเท่าไร อันที่จริงเราค่อนข้างคุ้นเคยกับที่นี่ อย่างน้อยก็เคยมามากกว่า 3 ครั้งแหละนะ

  วันแรกของการฝึกงานนี่เหมือนการปฐมนิเทศมากกว่า 

  วันนี้ได้รู้จักพี่ที่ฝึกงาน (พี่เลี้ยงที่คอยดูแลนิสิตฝึกงาน(ขอบ)ตาดำ ๆ )

  ได้คำนวนเวลาการฝึกงาน

  แล้วก็ได้คิดกิจกรรมที่เราจะทำตลอดการฝึกงาน พี่เลี้ยงก็ซับพอร์ตมาก ๆ ดีจังเลย

  ขั้นตอนนี้เรียกว่าการสำรวจพื้นที่ของการเก็บเกี่ยวได้หรือเปล่านะ

Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in