โลกเปลี่ยน ไม่ทำให้เราอยู่ยาก แต่ทำให้เรา อยู่รอด ตานุ เอ็นเตอร์เทน

โลก กำลังบังคับให้ทุกคน ต้องเปลี่ยน . "New Normal" - คำใหม่ๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเดิมๆที่เคยปฏิบัติกันอยู่ ให้แตกต่าง ไปเสียสิ้น . อะไร คือ New Normal - อะไรคือ ชีวิต วิถีใหม่ ทีเราเห็นกันอย่างชัดเจนในยุคนี้ คือ พฤติกรรม การป้องกันโรคระบาด ด้วยการ ปกปิด ร่างกาย และรักษาระยะห่างจากผู้อื่น ในระยะที่ปลอดภัย . WFM - ทำงานทางไกลที่บ้าน ลดความเสี่ยงในการเข้าไปอยู่ในที่แออัด เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ในการใช้แอปปลิเคชั่นออนไลน์ แถมยังได้ เรียนรู้วิธี สั่งอาหารออนไลน์ ก็ตอนนี้หล่ะ . บางคนได้อาชีพใหม่ วิ่ง Grab วิง Panda - วิ่ง Line Man ก็ในช่วงนี้หล่ะ นั่นแหล่ะคือ สิ่งที่บอกว่า โลกกำลังบังคับให่เราต้อง เปลี่ยน . เปลี่ยน ไม่ใช่ทำชีวิตให้มันยาก เพียงแค่ทำให้มันรอด ...ในที่สุดมนุษย์ ก็เรียนรู้คำว่า วัฒนาการ หรือการปรับตัวในสภาวการณ์ต่างๆ ให้ตัวเองมีชีวิตรอดพ้นภัย บางคนก็ตาย บางคนก็นอนร้องไห้อยู่บนที่นอน ... . ธรรมชาติ มันใช้ การคัดเลือกโดยธรรมชาติ เป็นทฤษฏีที่ใช้ได้เสมอ ภัยพิบัติ มันจะคัดเลือกเฉพาะ ผู้ที่อยู่รอดเอาไว้ เพื่อให้ให้สายพันธ์ที่แข็งแรง มีจำนวนสิ่งมีชีวิตที่ไม่มากเกินไป และรักษาสมดุลย์ ของทรัพยากร ทางธรรมชาติเอาไว้ใช้งานอย่างคุ้มค่าที่สุด . ดังนั้น การเริ่มต้น ทำอะไรสักอย่าง ที่เปลียนแปลง แตกต่างไปจากเมื่อวาน นั้นทำให้เราอยู่รอดได้ใน ยุคต่อไป นั้นเรีกว่า ชีวิตวิถีไหม่ หรือ New Normal - อย่างทีี่ใครๆ เขาเอ่ยถึงกัน

ALL POSTS
Views