BOOK REVIEW BY Beannat beannat

เป็นความเห็นส่วนตัวนะคะ อ่านอย่างใช้วิจารณญาณ จะทยอยอ่านทยอยลงทีละเล่มน้า อาจจะนานๆมาที เพราะ อยากอ่านแล้วลงเลย เป็นกลจ.ให้น้องด้วยไม่รู้จะทำรีวิวสำเร็จมั้ยย 555 ≡(▔﹏▔)≡ อาจจะทำได้ไม่ดีมาก แต่อยากแนะนำหนังสือให้ทุกคนจริงๆนะคะ รวมถึงเก็บเอาไว้ดูเองด้วยนะงับ ♡