melody ❤ saipahn_

คนเรามีการฟังเพลงที่หลากหลายแนว อาจตามความคิดในตอนนั้น ความชอบตอนนั้น ความรักตอนนั้น หรือความสุขตอนนั้น แม้กระทั่ง ความทุกข์ในตอนนั้น ,

ALL POSTS
Views