Monkey's Life -- อะไรๆ ก็ลิง imonkey7th

บันทึกเกือบเหมือนไดอารี่ ต่างกันแค่เรื่องราวในนี้ นาน ๆ ทีถึงจะเขียน อาจมีบ้างที่บ่อย อาจมีบ้างทีหายไป บนหนทางที่บางทีก็ดี บางทีก็ร้าย แต่ไม่ว่ายังไง ก็ต้องไป...อยู่ดี

Views