saturn always has his ringdearprom
sundae with me
  • “ เวลา “ ทำให้เรารู้สึกว่าความรักไม่ได้จำเป็นอะไรกับชีวิตขนาดนั้น 

    เราในตอนที่กำลังเข้าสู่วัยทำงานรู้สึกว่าการจะพาใครสักคนเข้ามาในชีวิตกลายเป็นเรื่องที่เสียเวลาไปแล้ว 


Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in