เรื่องตัวเอง แอดติ่ง(ซีรี่ส์)

เรื่องส่วนตัว ที่ไม่ต้องปิดบัง รู้จักกัน ผ่านตัวหนังสือ