เป็นคน(มั่นใจ)แบบนี้แหละ JANJERM

หยุด!! มึงทำอะไรของมึง คำๆนี้อาจทำให้ใครหลายๆคนสะดุดในการกระทำของตัวเอง และอาจขาดความมั่นใจได้เลย แต่เรื่องราวต่อไปนี้ อาจจะทำให้คุณ เปลี่ยนไปตลอดการ.... อัพเดรต เกือบทุกวันแหละ อย่าถามมาก!!!