ชักรูป อีแอ๋วมันเป็นคนสวย

(โบ) ก. บันทึกภาพโดยวิธีให้แสงจากสิ่งที่จะถ่ายไปลงบนแผ่นวัสดุใสเช่นฟิล์ม กระจกถ่ายรูป, ถ่ายรูป ก็ว่า. - ราชบัณฑิตยสถาน ............................................................................. /.ขอให้ทุกคนสนุกกับภาพและเรื่องราวเหล่านี้นะคะ