Read Its(h)elf planetarium036

ไม่ใช่การรีวิว ไม่ใช่การวิเคราะห์ตีความลึกซึ้งถึงแก่นอะไร เป็นเพียงถ้อยคำที่หลุดร่วงหลังถูกหนังสือสักเล่มตบหน้าเท่านั้นเอง

Views