ตอนนี้เรากำลังฝึกภาษาอยู่ Jun Hoe

บ่นความคืบหน้าเรื่องภาษาของตัวเอง 20 ขวบแล้ว แต่ยังคง snake snake fish fish และหวังว่าจะไม่มีคนรู้จักผ่านมาเห็น ถ้าเห็นก็อย่าทักนะติ๋ม