Spoiler, we die in the endsherii
07: ล่องหน
 • ⠀⠀ ผมรู้ว่าความรู้สึกรักคืออะไร

  ⠀⠀ รู้พอ ๆ กับความรู้สึกไม่รัก


  ⠀⠀ ความรักทำให้เราเป็นได้ทุกอย่างในสิ่งที่เราไม่คิดว่าจะเป็นได้ เป็นผู้ให้และผู้รับ เป็นเด็กน้อย เป็นผู้ใหญ่ หรือแม้กระทั่งคนไร้ซึ่งความคิดและการตัดสินใจอันเด็ดขาด ทำให้เราอ่อนแอและเข้มแข็งในเวลาเดียวกัน


  ⠀⠀ และผมเป็นทุกอย่างที่กล่าวมาทั้งหมด


  ⠀⠀ ความไม่รักก็คงคล้ายกัน

  ⠀⠀ ความรู้สึกเหล่านั้นผลักให้เรากลายเป็นคนเห็นแก่ตัว มองไม่เห็นสิ่งอื่นใดนอกจากตัวตนของตนเอง 


  ⠀⠀ ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นขณะมีรัก กลับกลายเป็นตรงข้าม


  ⠀⠀ เราสามารถทำให้ทุกสิ่งที่เราเคยมองว่ามันควรค่าแก่การถนุถนอมไว้อย่างดี ให้กลายเป็นสิ่งที่ไม่แม้แต่เราจะชายตามองอีกต่อไป


  ⠀⠀ ทั้งหมดทั้งมวลนั่นเริ่มอยู่นอกระยะสายตาเราเรื่อยๆ กระทั่งเลือนหายไป,
  ⠀⠀ แม้ว่าจะยังอยู่ตรงหน้าก็ตาม
Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in