booker logger weawfah

พื้นที่เล็ก ๆ ไว้บันทึกความรู้สึกหลังอ่านหนังสือจบ เพราะบางครั้งมันก็อัดอั้นเกินกว่าจะเก็บไว้คนเดียวได้ :) อาจเวิ่นเว้อตามความรู้สึกชั่วขณะ แต่จริงใจและซื่อตรงที่สุดเท่าที่จะสามารถสกัดได้

Views