Digital Genhappyvi44949214
ชื่อและนามสำคัญกับชีวิตเราอย่างไร
  • ชื่อเสียงเรียงนาม คือ สิ่งที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองที่แจ้งเกิดให้เราเมื่อวันที่เราลืมตาดูโลกใบนี้ ซึ่งชื่อนั้นก็ล้วนแต่มีความหมายที่ดีงามและตั้งไว้เฉพาะสำหรับเรา ไม่ว่าจะเป็นเพศใด ชื่อเล่นหรือชื่อจริง ล้วนแต่เป็นชื่อที่พ่อแม่คนที่รักเราอยากจะเรียกขานเราเมื่อโตขึ้น ความเชื่อต่างๆของแต่ละครอบครัวที่ส่งผลต่อการตั้งชื่อ บางครอบครัวเลือกที่จะตั้งชื่อให้คล้องกับชื่อของพ่อแม่และพี่น้อง เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกัน บางครอบครัวก็จะตั้งตามชื่อของบรรพบุรุษที่ล่วงลับ เหมือนกับว่าการได้สมาชิกใหม่ที่มีชื่อของคนที่เรารักนั้นเปรียบเสมือนว่าคนที่เรารักได้กลับมาอยู่ร่วมกันอีกครั้ง 
    อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการตั้งชื่อแบบไหน เจ้าของชื่อควรที่จะมีสิทธิ์ในการเลือกชื่อเหล่านั้นเมื่อเขาต้องการ หลายๆคนอาจจะบอกว่า ชื่อที่พ่อแม่หรือคนที่รักนั้นคือชื่อที่ดีที่สุด ไม่ควรจะเปลี่ยน แต่ถ้ามองในอีกมุมหนึ่ง ถ้าเราซึ่งเป็นเจ้าของชีวิตของตัวเราเองต้องการจะมีชื่อที่เราเลือกเองก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิด เพราะฉะนั้นหากเราจะเลือกตั้งชื่อให้ลูกหรือเลือกชื่อใหม่ให้ตัวเราแล้ว เราสามารถดูข้อมูลการตั้งชื่อต่างๆได้จากเว็บไซต์ที่เป็นการตั้งชื่อมงคล ที่จะช่วยให้เราเลือกชื่อที่เหมาะสมกับตัวเรามากที่สุด ในการตั้งชื่อในสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันได้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง และมีรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งในแต่ละรูปแบบก็มีหลักยึดถือปฏิบัติที่แตกต่างกันตามถิ่นที่อยู่ และความเชื่อที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา โดยทั้งหมดต่างต้องการให้เกิดความเป็นสิริมงคล เป็นที่นิยมยกย่อง และความเจริญรุ่งเรืองกับชีวิตของเจ้าของชื่อเป็นหลัก ถึงแม้ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อจะได้รับการศึกษา และสั่งสอนกันสืบมาตั้งแต่โบราณ หากแต่ไม่มีการกำหนดชื่อเรียกอย่างเป็นมาตรฐาน บ้างเรียก"ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อ" บ้างเรียก"วิชานามลักษณ์" บ้างเรียก"นามศาสตร์" แล้วแต่ผู้ศึกษา และได้รับการประสิทธิประสาทวิชามา ในที่นี้ขอเรียกว่า "นามศาสตร์" อันหมายถึงศาสตร์ที่นำมาประกอบเพื่อการตั้งชื่อ หลักภูมิทักษา หรือทักษาปกรณ์ หรือมหาทักษา นั้นเป็นหลักการตั้งชื่อที่เป็นที่นิยมมาตั้งแต่โบราณ เพราะเข้าใจได้ง่าย เพียงอาศัยวันเกิดเป็นหลักในการตั้งชื่อ โดยเชื่อกันว่า มนุษย์ประกอบด้วยองค์ 8 ประการ เรียกว่า ทักษา โดยมีประจำตัวอยู่กันทุกคน ซึ่งทักษาเหล่านั้นจะส่งผลให้คนแต่ละคนมีความเป็นอยู่ และอำนาจวาสนาแตกต่างกันไปตามกำลังของดาวแต่ละดวง ทักษาประกอบด้วย บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี ซึ่งในภูมิแต่ละภูมิของทักษามีอักษรประจำทักษาอยู่ การตั้งชื่อตามหลักภูมิทักษานั้นเป็นพื้นฐานของการตั้งชื่อที่ไม่ควรละเลยอย่างยิ่ง ...
Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in