Digital Genhappyvi44949214
คุณภาพไลฟสไตล์ดีๆที่ตอบโจทย์คนเมือง
  • หากกล่าวถึงการใช้ชีวิตแบบคนกรุงเทพ คนส่วนมากก็จะคิดถึงการฟันฝ่ารถติดและชีวิตที่เต็มไปด้วยความเครียดและความเร่งรีบ ที่แทบจะหาความสงบสุขได้ยาก ไหนจะมลภาวะและ PM2.5 ที่ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของคนเมืองเป็นจำนวนมาก และยิ่งมีวิกฤตโรคระบาดอย่างโควิด19 ที่ทำให้ชีวิตในเมืองกรุงนั้นย่ำแย่ไปอีก แต่ในอีกมุมมองหนึ่งการมีคุณภาพชีวิตดีๆนั้น เราสามารถเลือกและกำหนดได้ ด้วยการเลือกสถานที่ที่พักอาศัยที่มีทำเลที่ดี ไม่ว่าจะเป็นแถวริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่มีอากาศที่มีมลพิษน้อย อีกทั้งวิวที่สวยงามยามพระอาทิตย์ตกดินก็สร้างความประทับใจและช่วยปัดเป่าความเครียดที่เราได้เผชิญมาตลอดทั้งวัน ความเครียดจากการทำงานที่มีการแข่งขันสูง เพราะจากสถิติ คนเมืองนั้นมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาด้านสุขภาพจิต โดยเฉพาะปัญหาความเครียดสะสมที่มีจากการทำงาน 

    การได้พักผ่อนในที่พักที่เต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย อย่าง luxury condo Bangkok หรือ luxury residence bangkok พร้อมทั้งการบริการดีเยี่ยม และความปลอดภัยที่ทำให้เราอุ่นใจ ยิ่งหากเรามาพักกับครอบครัว เราก็หมดความกังวลกับเรื่องการดูแลความปลอดภัยไปได้เลย เพราะที่พักอาศัยที่มาพร้อมกับการบริการและการดูแลอย่างดีทำให้เรา ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การได้พักอาศัยใน luxury riverside condo Bangkok สถานที่ที่เต็มไปด้วยทั้งการบริการและความสะดวกสบายนั้นตอบโจทย์ไลฟสไตล์คนเมืองได้อย่างดี ข้อมูลจาก Thaihealth กล่าวว่า เราควรใส่ใจดูแลสุขภาพจิตของเรา รู้จักและทำความเข้าใจตัวเองให้ดีที่สุด ศึกษาจุดเด่น ความสามารถพิเศษในตัวเอง เพื่อให้สามารถนำมาใช้ได้อย่างเหมาะสม ที่อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องทางกฎหมายและศีลธรรม ยอมรับจุดด้อยของตนเอง ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม ใช้ความสามารถของตัวเองให้เกิดประโยชน์แก่สังคม กล้าเผชิญปัญหาด้วยความสุขุม ฝึกทำจิตใจให้สดชื่นแจ่มใส มองโลกในแง่ดี ฝึกเป็นคนสุขุมรอบคอบ ไม่ใจร้อน โกรธง่าย มีอารมณ์ขันไม่เอาจริงเอาจังกับทุกอย่างจนเกินไป แต่ไม่ควรหมกมุ่นกับเรื่องไร้สาระ พยายามฝึกทำอารมณ์ให้สงบ ไม่หวั่นไหวง่าย ฝึกรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และรับฟังเหตุผลมากกว่าอารมณ์ พิจารณาถึงปัญหาต่างๆ ด้วยเหตุผล และข้อมูลหลายๆ ด้านไม่ควรโทษตัวเองหรือผู้อื่นด้วยอารมณ์ ปรับปรุงตนเองให้เข้ากับคนอื่นได้ ทำตนให้เป็นที่รักของคนทั่วไป โอบอ้อมอารี จริงใจต่อผู้อื่น ยินดีช่วยเหลือ มีน้ำใจต่อผู้อื่น ทำตนให้เป็นประโยชน์แก่ตนเอง ผู้อื่น และสังคม ลดความเห็นแก่ตัว บำรุงรักษาสุขภาพทั้งกายและจิตใจให้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่สม่ำเสมอ ออกกำลังกายเป็นประจำ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ทำงานให้พอเหมาะ พักผ่อนให้เพียงพอ หาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยึดถือคำสอนในศาสนาที่ตนนับถือ เพราะคำสอน ในศาสนาเป็นเครื่องเหนี่ยวจิตใจให้สงบ เยือกเย็น มีสติปัญญา ไม่หลง โกรธ มัวเมาในในสิ่งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์สุขภาพจิตก็จะดีอยู่เสมอ
Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in