Still images of melancholy ภาพนิ่งของความเศร้า indiiej

ตรงนี้ไม่มีอากาศ PS. เพิ่งค้นพบว่าตัวเองเขียนอะไรแบบนี้ได้เพราะ fictober ดีใจที่ได้เล่น