For the sake of fangirling roux_en

เก็บการหวีดทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในที่เดียว เปิดไว้ฝึกบรรยายความรู้สึกตัวเองหลังดูหนังให้ออกมาได้มากกว่าคำว่าก็สนุกดี555 ดังนั้นมันอาจจะไม่เป็นภาษาเท่าไหร่