มุมมองAlizz N Triburut
Friendly design.
 •          เคยเล่าไปแล้วว่าฉันไปท่องเที่ยวในช่วงลายปีและสถานที่ที่ฉันมักจะชอบแวะนอกจากจะเป็นห้างสรรพสินค้าแล้วก็ยังมีห้องน้ำที่ต้องเข้า ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำในห้าง ห้องนำโรงหนัง รวมถึงจุพักรถและปั๊มน้ำมัน  สิ่งที่เห็นก็คือ ปัญหาของห้องน้ำนี่แหละ 



  เพราะอะไร???????

         ห้องน้ำสาธารณะส่วนมากนั้นมักจะมีโถส้วมแบบนั่งยองๆและโถส้วมแบบชักโครก แต่ส่วนมากจะมีโถส้วมแบบนั่งยอง แบบ สูงๆ  ซึ่งทำให้เกิดปัญหาในการขึ้นโถส้วมความเป็นจริงแล้วคอห่านในห้องน้ำสาธารณะควรจะเป็นโถส้วมแบบนั่งยอง ที่มีระนาบเดียวกับพื้น เพราะว่าส้วมแบบนี้อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุขณะใช้งานได้ง่ายนอกจากอุบัติเหตุแล้วส้วมแบบนี้ยังมีข้อเสียก็คือ ส้วมแบบนี้ไม่เหมาะกับผู้สูงอายุผู้มีปัญหากล้ามเนื้อ และผู้ที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม   

     

      นอกจกนี้การออกแบบก็ควรยึดหลัก Friendlydesign. Friendly designไม่แค่การออกแบบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนพิการเท่านั้นแต่การออกแบบแบบนี้ควรเป็นการออกแบบเพื่อทุกคน ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ หญิงมีครรภ์คนชราและคนพิการให้มีสิทธิ์ใช้เหมือนกันหมดนั่นก็คือ ควรมีราวจับ ใกล้โถส้วม

   

Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in