LEEX’s Diary sikarin

ไดอารี่บนขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดของเจ้าลีซ รวมไปถึงทุกๆ เรื่องที่เจ้าลีซอยากจะเล่าให้ทุกคนฟัง :–)