ณ สถานที่ที่เราเคยเจอ blueskull__

อยากจะจำให้นานเท่านานเท่าที่จะสามารถจำได้ แต่นึกขึ้นได้ว่าบางอย่างมันไม่อาจจะอยู่ตลอดไป อย่างน้อยๆที่จะกลับมาสัมผัสเธอได้อีกคือความทรงจำที่ฉันได้เขียนลง

ALL POSTS
Views