คารวะประมุขเวินเยวี่ยน nithion58_onuma

เมื่อดวงตะวันแห่ฉีซานที่เคยซ่อนเร้นเปิดเผยตัวตน ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งประมุขตระกูลเวิน