Telling storiesChatcha
ทำธุรกิจอย่างมั่นใจเมื่อมีที่ปรึกษาที่เป็นได้ทุกอย่างครบวงจร
  • การเริ่มดำเนินธุรกิจนั้นเราจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ เพราะการทำธุรกิจไม่ใช่แค่การค้าขายได้กำไร ทุน แต่คือการวางแผนกลยุทธ์ การวางแผนการตลาดต่างๆ ที่จะต้องครอบคลุมทั้งการทำการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อที่เราจะได้ลูกค้ามากที่สุดและตรงตามกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการ การเริ่มทำธุรกิจเราจะต้องมีที่ปรึกษาด้านกฎหมายที่จะให้คำแนะนำและให้ความรู้ในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

    เมื่อธุรกิจของเราดำเนินไปอย่างราบรื่น เราต้องมองภาพรวมต่างๆ สร้างอัตลักษณ์ แบรนด์ที่ชัดเจนให้คนจดจำและตระหนักรับรู้ในเรื่องแบรนด์ของเรา ว่าเราทำอะไรบ้าง สิ่งนี้จะทำให้แบรนด์และธุรกิจของเราเป็นที่รู้จักได้มากยิ่งขึ้น การออกแบบมาสคอตจึงได้เป็นสิ่งสำคัญที่หลายๆธุรกิจและบริษัท เพราะมาสคอตคือสิ่งที่เป็นตัวแทนและภาพจำของบริษัทและแบรนด์นั้น เพราะมาสคอต หรือตัวการ์ตูน คืออีกหนึ่งเครื่องมือในการสื่อสารแบรนด์ การรับรับออกแบบมาสคอตเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่สามารถส่งสารที่สําคัญถึงผู้บริโภคได้ดี อีกทั้งยังสร้างความเป็นมิตรให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการออกแบบนวัตกรรมที่เปรียบได้กับสร้างนวัตกรรมการออกแบบให้ทันโลกด้วยข้อมูลสิทธิบัตร ซึ่งมีความสำคัญกับนักวิจัย ผู้ประดิษฐ์ และทุกๆ องค์กรที่ให้ความสำคัญกับการวิจัยพัฒนา และการสร้างนวัตกรมมมากขึ้นเรื่อยๆ และจะกลายเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ในอนาคต เนื่องจากเป็นแหล่งข้อมูลด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ครบถ้วนที่สุดในโลก ส่วนการสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ก็ถือเป็นสิ่งจำเป็นที่นักธุรกิจหรือผู้ริเริ่มทำธุรกิจจะต้องศึกษาเพื่อดำเนินการ ซึ่งสิทธิบัตร (Patent) คือเอกสารทางกฏหมายที่ตราไว้เพื่อคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ สิทธิบัตรให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวแก่เจ้าของในการผลิต ขาย ให้เช่า หรือแจกจ่ายการประดิษฐ์ในประเทศที่ได้รับการคุ้มครอง เพราะฉะนั้นเจ้าของสิทธิสามารถกีดกันผู้อื่น นอกจากนี้ยังมีการจดทรัพย์สินทางปัญญา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจดแจ้งลิขสิทธิ์นั้นก็คือ ลิขสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องยื่นเพื่อจดทะเบียนเหมือนกับสิทธิบัตรหรือเครื่องหมายการค้า แต่ก็สมควรยิ่งที่เจ้าของลิขสิทธิ์ยื่นจดอย่างเป็นทางการกับสำนักงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะหากคุณมีแผนที่จะใช้งานลิขสิทธิ์ในทางการค้า เจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิที่จะกีดกันผู้อื่นจากการคัดลอก การจำหน่าย การแสดง การเผยแพร่ภาพ หรือการใช้เนื้อหามาดัดแปลง หรือใช้ค้าขายในรูปแบบต่างๆ โดยไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของสิทธิ 

    รายละเอียดเพิ่มเติม IDG Thailand
Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in