ฉีกซอง...ลองของใหม่ โลมาป(ล)าสุข

"ครั้งแรก" กับ "ของที่โลมาเพิ่งเคยกิน"...มาฉีกซอง...ลองของใหม่...ด้วยกันกับ "โลมา" มั้ยคะ???