รวมOne shotของChanapie ChanapiE

ไว้เก็บOne shotที่เราพิมพ์ตามความรู้สึกค่ะ มันก็จะสั้นไม่หน่อย