ช่วงเวลา [ Time ] นายกล่องนม

การที่เรากระโดดขึ้นไปกลางอากาศ คำถามคือ เมื่อไหร่ที่มีการกระโดดขึ้นจริง ?

ALL POSTS
Views