My First StoryShirohana
คนรู้จัก คนคุย คนพิเศษ พี่น้อง และ... คนที่รักข้างเดียว
  •      เวลาผ่านไปไม่นาน แต่ก็เหมือนจะมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้น เรื่องของเรา ทุกๆคนอาจจะเคยพบเจอ อาจจะเจออะไรที่หนักกว่า แย่กว่า แต่ตอนนี้ เรื่องนี้ทำให้เรารู้สึกเหมือนกำลังจมลงในน้ำลึก... 

         ต้องมีจุดเริ่มต้นสิเนอะ จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมด... 
Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in