ระฆังดังเพราะคนตี ราชบุรีมีหินเขางู mm:-)

ก่อนนอนในวันหนึ่ง แม่ถามว่ารู้จักหินเขางูมั้ย เราตอบว่าไม่ และในวัดถัดมา ครอบครัวเราก็อยู่ที่ราชบุรี

ALL POSTS
Views