ส่องไพร่ iwannabacktobed

ไม่ตื่นเต้น ไม่มีอะไรเลย มีเพียงชีวิตประจำวันอันเรื่อยเปื่อย คนเราจะเรื่อยเปื่อยจนเอามาเขียนได้ขนาดไหนกัน