ส่องไพร่ iwannabacktobed

ไม่ตื่นเต้น ไม่มีอะไรเลย ชีวิตประจำวันของจุดเล็กๆบนโลกจุดหนึ่ง