เด็กติดหนัง halsey

นอกจากจะติดเกมแล้ว ยังเป็นเด็กติดหนังอีก