เราเป็นดั่งกันและกันNoi Beleza
We love you

 • 21ปี ผ่านไปอย่างรวดเร็ว
  เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว

  โอบอุ้มดูแลทนุถนอม
  ทั้งกาย ทั้งใจ ให้เวลาอย่างเต็มที่

  หวังเพียงให้เป็นคนดี
  ทำประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
  ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
  ได้สร้างบุญในเวลาอันควร

  ป่าป้า ม่าม้า ภูมิใจในตัวหนู
  ได้เป็นดังมุ่งหวัง
  ขอให้รักษาความดีนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

  รักเสมอ

  ............

  คำพูดสั้นๆ ภาษาเรียบง่าย
  สื่อความหมายมากมาย
  พ่อแม่อวยพรลูกสาวทาง line
  แล้วให้ถอดรหัสดู
  ด้วยของขวัญนั้น อยู่ในคำพูดเหล่านี้

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in