DIALOGUE' w '
เขาตายไปแล้ว
  • "เขาตายไปแล้ว ตายไปจากใจ ตายไปจากความทรงจำ

    ไม่สิ เขาไม่เคยอยู่ในความทรงจำตั้งแต่แรกอยู่แล้ว

    นี่มันเป็นความรักตามหน้าที่ ตามขนบของสังคมปะวะ หรือเพราะความรู้สึกจริงๆ

    ก็ถ้าไม่รู้สึกผูกพันจะให้เอาอะไรมารักวะ ความรู้สึกมันบังคับกันได้ด้วยเหรอ

    เออ งั้นยอมเป็นคนอกตัญญูก็ได้"
Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in