ทากะเด็กส่งปลา ploy_kamp

โลกสีดำของ 'โทรุ' สว่างขึ้นเมื่อพบ 'เด็กส่งปลา' ที่ชื่อ 'ทากะ'