มะนิลา...เลยต้องมาฟิลิปปินส์ PhileinK

แดดคนละสี กลิ่นของดินก็คนละแบบ ความชื้นของหินก็คนละอารมณ์...

Views