อินเทิร์น เพลินเกินร้อย! Krittamate Mate

ชีวิตไม่ธรรมดาของนิสิตผู้ชอบเดินทางท่องเที่ยวและพบปะผู้คนใหม่ ๆ ในสถานที่ซึ่งเขามีความสุขมากกว่าที่จินตนาการนับร้อยเท่า