READ OUT LOUD!melada
ปรัชญาสาธารณะ: ความเรียงว่าด้วยสิทธิ ศีลธรรม และประชาธิปไตย
 • การทำแท้งเท่ากับการพรากชีวิตคนหรือไม่?
  คู่รักเกย์ควรมีสิทธิทัดเทียมกับคู่รักต่างเพศไหม?
  การตัดต่อพันธุกรรมมนุษย์เป็นเรื่องสมควรแล้วหรือ?

  ไมเคิล แซนเดล ปรมาจารย์ด้านปรัชญาการเมืองแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด จะพาเราไปสู่โลกของ ปรัชญาสาธารณะ (public philosophy) ผ่านความเรียงที่อธิบายและวิพากษ์เจาะลึกปรัชญาอันเป็นรากฐานของแนวคิดทางการเมือง เช่น อรรถประโยชน์นิยม ชุมชนนิยม เสรีนิยม รวมถึงแนวคิดของ อิมมานูเอล คานท์ และ จอห์น รอลส์ อีกทั้งยังนำปรัชญาดังกล่าวมาใช้เป็นฐานในการพิจารณาประเด็นร้อนทางศีลธรรมและการเมืองที่เกิดขึ้นจริง อาทิ การกระจายรายได้ การุณยฆาต การเลิกทาส สิทธิเกย์ การดัดแปลงพันธุกรรมมนุษย์ รวมถึงเสรีภาพในการแสดงออกและเฮตสปีช ฯลฯ

  หนังสือเล่มนี้นำเสนอปรัชญาสาธารณะที่ผสานแนวคิดเสรีนิยมที่เน้นสิทธิของปัจเจกและชุมชนนิยมที่เน้นคุณประโยชน์ส่วนรวม เพื่อสะท้อนให้เห็นความสำคัญของทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานของปัจเจกและการใช้เหตุผลทางศีลธรรมที่จำเป็นต่อการถกเถียงสาธารณะและการสร้างสำนึกพลเมือง แนวคิดทางเลือกนี้อาจช่วยให้เราค้นหาคำตอบถึง “ชีวิตสาธารณะที่ดี” ซึ่งจำเป็นต่อการออกแบบนโยบายสาธารณะและการสร้างสังคมที่ดี

  — คำโปรยปกหลัง.
  ปรัชญาสาธารณะ: ความเรียงว่าด้วยสิทธิ ศีลธรรม และประชาธิปไตย (Public Philosophy: Essays on Morality in Politics)
  ผู้เขียน: Michael J. Sandel
  ผู้แปล: สฤณี อาชวานันทกุล
  สำนักพิมพ์: โอเพ่นเวิลด์ส (openworlds)
  จำนวนหน้า: 392 หน้า
 • ตัดสินใจซื้อเล่มนี้มาอ่านเพราะชอบหนังสือเล่มอื่นของนักเขียนท่านนี้ ซึ่งเราเคยอ่านไป 2 เล่ม คือความยุติธรรม กับ เงินไม่ใช่พระเจ้าฯ 

  เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้แบ่งเป็น 3 ภาค
  ภาคหนึ่ง - ชีวิตพลเมืองอเมริกัน
  ภาคสอง - ข้อถกเถียงทางศีลธรรมและการเมือง
  ภาคสาม - เสรีนิยม พหุนิยม และความเป็นชุมชน

  เรายอมรับเลยว่าอ่านเล่มนี้ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไร ซึ่งอาจจะไม่ใช่ความผิดหนังสือนะ เราตื้อๆ เอง 5555 ประมาณว่าอ่านแล้วคิดตามไม่ค่อยทัน มีการกล่าวถึงนักคิดหลายคน แนวคิด หลักคิด ประเด็นทางการเมืองและประเด็นทางสังคมต่างๆ มากมาย บางช่วงอ่านแล้วให้ความรู้สึกเหมือนอ่านตำราเรียน นึกถึงตอนตัวเองเรียนทฤษฎีเลย

  ภาคที่เราอ่านแล้วชอบมากที่สุดคือ ภาคสอง - ข้อถกเถียงทางศีลธรรมและการเมือง เพราะหยิบยกประเด็นหรือเหตุการณ์ในสังคมมาเป็นตัวอย่างที่เข้าใจง่ายดี ให้ความรู้สึกคล้ายตอนอ่าน ความยุติธรรม กับ เงินไม่ใช่พระเจ้าฯ

  ถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าอ่านยาก แต่เราก็คิดว่าข้อถกเถียงต่างๆ ในหนังสือเล่มนี้น่าสนใจนะ ผู้เขียนชี้ให้เห็นถึงหลายมุมมอง และไม่ได้ตัดสินว่ามุมใดผิดหรือถูก ถึงตัวอย่างจะเป็นเรื่องที่เกิดในต่างประเทศ (สหรัฐฯ ซะเป็นส่วนใหญ่) แต่บางตัวอย่างก็เชื่อมโยงกับชีวิตพวกเราได้ เวลาอ่านหนังสือของ Michael J. Sandel จะได้คิดตามไปด้วยเสมอ ได้บริหารสมองดี

  เรากะว่าจะหยิบหนังสือเล่มนี้มาอ่านอีกครั้งตอนสมองโล่งๆ กว่าตอนอ่านครั้งนี้ ตอนอ่านรอบสองคงจะเก็ตอะไรหลายอย่างมากขึ้น
 • Favorite Quote

  “ในเมื่อชีวิตสาธารณะของเราเหี่ยวเฉา สำนึกส่วนรวมเสื่อมสลาย เราจึงเปราะบางต่อการเมืองแบบมวลชนที่เสนอแนวทางออกแนวเผด็จการเบ็ดเสร็จ”

  — บทที่ 22: ศีลธรรมกับอุดมคติเสรีนิยม, หน้า 231.
Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in