ONEyuu
สีฟ้าที่เขาชอบ
  • เขาโอบกอดสีฟ้าจนมันละลาย

    สีฟ้าของความรัก  สีฟ้าของความอิจฉา  สีฟ้าของความเศร้า

    สีฟ้าที่ละลายเกาะแน่นบนผิวหนัง ลามเลื้อยไปทั่วทุกส่วน

    เขาค่อยๆกลายเป็นสีฟ้าอย่างช้าๆ

Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in