สายลมเสรีDuke Frank Fransis Ferdinand
วันนั้นที่ ท่าเรือ
 • วันนี้ตัวเราได้เดินในเมืองด้วยเพียงตัว
  ที่ขัดกับสังคมที่ก้มหน้า

  สายตามองรอบข้างอย่างชัดเจน
  ได้เห็นด้วยตา ได้ยินด้วยหู
  แปลกที่เหมือนมันไม่คุ้นทั้งทีเป็น
  เส้นทางเดิมและโลกเดิมที่เราอยู่

  เมื่อยามเย็นยืนมอง
  อาทิตย์อัดสดงที่งดงาม
  สาดแสงกระทบน้ำชวนฝัน

  ผู้ใดหนอสังสรรสร้างได้งาม
  จนเกรงถึงความยิ่งใหญ่
  แต่สัมผัสถึงความรัก
  โรม 1 : 20

  ขอบคุณความงามในวันนี้
  ที่หน้าจอของโลกจำลองไม่อาจ
  ให้ได้ จงเงยหน้ามองฟ้าสีคราม
  เดินเท้าบนพื้นดิน

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in