เรื่องที่ระบายไม่ได้ เราจะพูดว่ามัน เป็นเรื่องใส่ใข่(เรื่องแต่ง) Dareka Ayumi

เป็นทั้งเรื่องราวชีวิตของคนประหลาดๆ ที่ไม่ค่อยเข้าใจการทำงานของสังคม บอกเล่าความในใจ และความลับ รวมถึงสิ่งที่พูดกับใครไม่ได้ มาในรูปแบบเรื่องแต่ง

ALL POSTS
Views