"อยู่ๆ ก็คิดได้" TheScarletNails นักเขียนเล็บแดง

รวมเรื่องสั้น ฉบับอยู่ๆ ก็คิดได้ - บางทีสัจธรรมรอบตัวก็อยู่ใกล้ตัวเรากว่าที่คิด by TheScareltNails