รีวิวเว้ยChaitawat Marc Seephongsai
Corruption คอร์รัปชันในสังคมสีเทา By เดือนเด่น นิคมบริรักษ์
 • รีวิวเว้ย (191) "โกงได้ไม่เป็นไร...แต่ขอให้ฉันได้ผลประโยชน์บ้างก็แล้วกัน" นี่ดูจะเป็นคำพูดติดหูของใครหลาย ๆ คนในสังคมไทย ที่มักถูกพูดถึงเมื่อมีใครสักคนพูดถึงเรื่องของการคอร์รัปชันของนักการเมือง ข้าราชการ หรือผู้มีส่วนได้เสียในโครงการต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม 
  หนังสือ : Corruption คอร์รัปชันในสังคมสีเทา
  โดย : เดือนเด่น นิคมบริรักษ์
  จำนวน : 145 หน้า
  ราคา : 120 บาท

            "Corruption คอร์รัปชันในสังคมสีเทา" เป็นหนังสือที่สรุปย่อ และย่อยเอาเนื้อหาของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการ "คอร์รัปชัน" ในสังคมไทยที่ให้ทุนสนับสนุนโดย "สกว." มารวบรวมไว้และทำให้เนื้อหาของงานวิจัยอ่านและเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

            ปัญหาเรื่องของการคอร์รัปชันในสังคมไทย ดูจะเป็นปัญหาที่หยั่งรากลึก และอยู่ยื่นนานมาจนถึงปัจจุบัน หากเราย้อนหลังกลับไปมองหาถึงจุดเริ่มต้นของปัญหาการคอร์รัปชันในสังคมไทย หลายปัญหาอาจจะเริ่มต้นจากคำว่า "ระบบอุปถัมภ์" ที่ในท้ายที่สุดมันถูกต่อยอดและพัฒนาขึ้นมาจนกลายเป็นเรื่องของการคอร์รัปชัน ทั้งเรื่องของการคอร์รัปชันเชิงนโยบาย ฯลฯ

             การคอร์รัปชันแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม เรารู้ว่าปัญหาดังกล่าวมีอยู่จริง แต่แล้วเหตุใดเราจึงยังจัดการปัญหาดีงกล่าวไม่ได้เสียที หนึ่งในหัวใจสำคัญของหนังสือ "Corruption คอร์รัปชันในสังคมสีเทา" คือ เรื่องของการมุ่งหาคำตอบของปัญหาว่าเราควรมีมาตรการหรือการดำเนินการอย่างไร เพื่อกำจัดปัญหาเรื่องของการคอร์รัปชันในสังคมให้หมดไปเสียที

           ในท้ายที่สุดแล้วสังคมอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงได้ด้วยกลไกของงานวิจัย หรือกลไกของระบบราชการ หากสิ่งสำคัญที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นได้เห็นจะเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และมีสำนึกตระหนักรู้ถึงโทษของการคอร์รัปชัน

           เมื่อเราเริ่มเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่มีต่อคำว่า "โกงได้ไม่เป็นไร...แต่ขอให้ฉันได้ผลประโยชน์บ้างก็แล้วกัน" ให้เป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม ในท้ายที่สุดปัญหาเรื่องของการคอร์รัปชันในสังคมสีเทา ที่พึ่งพิงอาศัยอยู่กับ "ระบบอุปถัมภ์" ในสังคมไทย เมื่อเราเปลี่ยนทัศนคติต่อเรื่องของการคอร์รัปชัน เราก็จะเปลี่ยนทัศนคติต่อระบบอุปถัมภ์ที่เป็นรากฐานของการคอร์รัปชันได้เช่นกัน

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in