ความเศร้าที่ถูกเก็บเงียบกว่าห้องเก็บเสียง papélo

เมื่อมีความเศร้ากรุ่นอยู่ในใจ