บันทึกและบันทึกMira
อึดอัด


  • เมื่อวันหนึ่งเราไม่สามารถพูดสิ่งที่คิดไปตามใจชอกกับคนที่คุ้นเคยได้

    เมื่อวันนี้มาถึงเร็วเกินไป    สันนิษฐานว่า


    สถานที่แห่งนี้อาจไม่เหมาะกับเราแล้ว

    การจากมาอาจเป็นทางออกล่ะมั้งเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in