GUCCI BLOOM ดอกไม้ขาวจากสวนสวรรค์แห่งพระเจ้า หอม หอม กับ ตริตริ

น้ำหอม Brand new ตัวใหม่จาก ALberto Morillas สุคนธกรณ์ระดับมาสเตอร์ของโลก ได้ฝากน้ำหอมหลากหลายกลิ่นที่เป็น ตำนาน และยังความนิยม อย่างต่อเนื่อง bloom อีกหนึ่งกลิ่นที่ได้ถูกรังสรรค์ขึ้นมา

ALL POSTS
Views