แปลเพลงmiboshitsuzu
First Love | Paul McDonald
 • หากฉันไม่อาจเป็นคนนั้น 
  ขอให้เธอเจอคนที่ฝัน 
  ที่รักเธอได้เหมือนที่ฉัน
  ยังคงรักมั่นอยู่ในทุก ๆ วัน
  First Love || Paul McDonald

  I want to learn how to love, not just feel the feeling.
  I want to mend this heart before I quit believing.
  Did we go there just a little too soon?

  ฉันอยากที่จะเข้าใจ ว่ารักนั้นเป็นเช่นไร มิใช่เพียงแค่รับรู้ถึงมัน
  ฉันอยากที่จะปะชุนหัวใจดวงนี้ ก่อนที่ฉันจะหมดสิ้นความเชื่อมั่น
  เรารีบร้อนกันไปหรือเปล่า?


  Did we take our love for granted?
  If I had fought for us just a little bit harder would anything be different?

  เราละเลยคุณค่าของรักนี้ไปหรือไม่?
  หากฉันพยายามอีกสักนิด ทุกสิ่งจะเปลี่ยนไปไหม?


  I can't keep holding on when you're already gone.
  Just stay in my arms for a little bit longer.
  When I close my eyes you're here with me.
  I'm dancing with your memory.
  A part of us will always be together because first loves last forever.

  ฉันไม่อาจเหนี่ยวรั้งสิ่งใดได้อีกต่อไป เมื่อเธอได้ตัดสินใจก้าวเดินจากไป
  ขอเพียงอยู่ในอ้อมกอดของฉันนานขึ้นอีกสักนิด
  เมื่อฉันหลับตาลง เธอยังคงอยู่ตรงนี้
  ฉันเต้นรำกับภาพความทรงจำของเธอ
  ส่วนหนึ่งของเราสองยังคงอยู่ที่ตรงนี้ เคียงข้างกันเสมอ เพราะรักแรกนั้นนิรันดร


  My desire for you was without a ceiling and the warmth of your soul was ever so healing.

  ความปรารถนาของฉันต่อเธอนั้นเป็นอนันต์ และความอบอุ่นของเธอนั้นจะยังเยียวยาฉันอยู่เสมอ


  If I can't be the one. 
  I hope you find somebody new that knows you, needs you, 
  lives, and breathes you the way that I still do.

  หากฉันไม่อาจเป็นคนที่เธอฝัน
  ฉันเพียงหวังให้เธอเจอคนนั้น ที่เข้าใจและต้องการเธอ
  มีชีวิตอยู่เพื่อเธอ และมีเธออยู่ในทุกลมหายใจเหมือนที่ฉันยังคงเป็น


  I can't keep holding on when you're already gone.
  Just stay in my arms for a little bit longer.
  When I close my eyes you're here with me.
  I'm dancing with your memory.
  A part of us will always be together because First Loves last forever.

  ฉันไม่อาจเหนี่ยวรั้งสิ่งใดได้อีกต่อไป เมื่อเธอได้ตัดสินใจก้าวเดินจากไป
  ขอเพียงอยู่ในอ้อมกอดของฉันนานขึ้นอีกสักนิด
  เมื่อฉันหลับตาลง เธอยังคงอยู่ตรงนี้
  ฉันเต้นรำกับภาพความทรงจำของเธอ
  ส่วนหนึ่งของเราสองยังคงอยู่ที่ตรงนี้ เคียงข้างกันเสมอ เพราะรักแรกนั้นนิรันดร


  Because First Loves last forever.

  เพราะรักแรกนั้นนิรันดร


  I can't keep holding on when you're already gone.
  Just stay in my arms for a little bit longer.

  ฉันไม่อาจเหนี่ยวรั้งสิ่งใดได้อีกต่อไป เมื่อเธอได้ตัดสินใจก้าวเดินจากไป
  ขอเพียงอยู่ในอ้อมกอดของฉันนานขึ้นอีกสักนิด

  I can't keep holding on when you're already gone.
  Just stay in my arms for a little bit longer.
  When I close my eyes you're here with me.
  I'm dancing with your memories.
  A part of us will always be together because you're my First Love.
  Always my First Love.
  And First Loves last forever.

  ฉันไม่อาจเหนี่ยวรั้งสิ่งใดได้อีกต่อไป เมื่อเธอได้ตัดสินใจก้าวเดินจากไป
  ขอเพียงอยู่ในอ้อมกอดของฉันนานขึ้นอีกสักนิด
  เมื่อฉันหลับตาลง เธอยังคงอยู่ตรงนี้
  ฉันเต้นรำกับภาพความทรงจำของเธอ
  ส่วนหนึ่งของเราสองยังคงอยู่ที่ตรงนี้ เคียงข้างกันเสมอ เพราะเธอคือรักแรกของฉัน
  และจะเป็นตลอดไป
  เพราะรักแรกนั้นนิรันดร


  My love for you is forever.

  รักของฉันที่ให้เธอนั้นนิรันดร


Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in
Tamago (@fb1322150287810)
ชอบจังค่ะ เป็นเพลงที่เศร้า แต่ก็รู้สึกเป็นความเศร้าที่สวยงาม