โตแล้วจะรีวิวอะไรก็ได้ พรี่หนอม

แต่ในรูปคือ Rewind นะครับ