Every Day Bloghellowriter
3 มุมมองเรื่องรถไฟฟ้ากับการเลือกซื้อบ้านใหม่
 • หลายปีมานี้ที่อยู่อาศัยที่ตั้งอยู่ใกล้รถไฟฟ้าถูกมองว่าเป็นตัวเลือกแรกในการตัดสินใจ ทั้งคอนโดมิเนียม และบ้านโครงการใหม่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นชานเมือง เมื่อรถไฟฟ้าหลายสายกระจายออกไปยังชานเมืองรอบๆ ศูนย์กลางกรุงเทพแล้ว บ้านโครงการใหม่เหล่านี้ มัเป็นสินค้าราคาแพงไป ไม่ว่าจะอยู่บริเวณส่วนต่อขยายที่อยู่บริเวณชานเมืองที่มีราคาประมาณ 1-3 ล้านบาท แต่จริงๆ แล้ว จำเป็นหรือไม่ที่ต้องเลือกซื้อบ้านใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า มาวิเคราะห์กันครับ
  1. จำเป็น

  เหตุผลแรก คือ จำเป็นต้องอยู่ใกล้ เพราะไม่ใช่สมาชิกทุกคนในครัวเรือนมีรถยนต์ใช้ กรณีนี้สำคัญ หากในบ้านมีสมาชิกที่ต้องออกไปทำธุระนอกบ้าน ไปเรียน ไปทำงานกันคนละทางและคนละเวลาล่ะก็ บางทีเพื่อการประหยัดเวลาอาจต้องแบ่งการเดินทางด้วยการขนส่งสาธารณะ หรือเหตุผลหนึ่งง่ายๆ คือ คุณเป็นผู้สนับสนุนการใช้ขนส่งสาธารณะเพื่อลดมลพิษ และเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัด เหตุผลต่างๆ  ล้วนแล้วขึ้นอยู่กับสมาชิกในครัวเรือนครับ หากเป็นไปตามนี้มักยอมจ่ายแพงกว่าเพื่อบ้านใกล้สถานีรถไฟฟ้า 


  2.ไม่คุ้มค่า

  เหตุผลที่สอง คือมุมมองว่าราคาของบ้านโครงการใหม่ี่ติดสถานีรถไฟฟ้าชานเมืองนั้นไม่คุ้มค่า เพราะต้องแลกมากับพื้นที่ใช้สอยน้อยลงมาก ซึ่งหลายคนที่ตัดสินใจซื้อบ้านและปรารถนาจะลือกที่อยู่อาศัยบริเวณชานเมือง ก็มักจะมีรถยนต์ส่วนตัวใช้ ซึ่งการมีรถส่วนตัวทำให้การเดินจากบ้านไปทำธุระ ทำงาน หรือส่งบุตรหลานไปโรงเรียน มักใช้รถยนต์ส่วนตัว ซึ่งทำให้เขาเลือกที่อยู่อาศัยให้ใกล้กับทางด่วนหรือบริการขนส่งมวลชนอื่นๆ มากกว่า ดังนั้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ใกล้กับรถไฟฟ้า แต่สมาชิกในบ้านก็ยังมีตัวเลือกในการเดินทางเชื่อมต่อไปสู่รถไฟฟ้าหรือสถานที่สำคัญอื่นๆ ได้ อย่างสะดวกพอๆ กัน

  3.ไม่จำเป็น

  เหตุผลสุดท้าย คือ กรณีที่ไม่มีความจำเป็นอะไร ที่จะต้องเดินทางเข้าเมือ หรือไม่มีกิจวัตรประจำ เช่น ที่ทำงานอยู่ในเขตเมืองเขตใกล้สถานีรถไฟฟ้า หรือบุตรหลานเรียนอยู่โรงเรียนใกล้บ้าน การเดินทางเข้าเมืองนานๆ ครั้ง ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบัน การทำงานที่บ้านมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เป็นมาตรฐานใหม่ในการดำรงชีวิต การอาศัยอยู่ติดบ้านจึงเป็น New Normal ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง ผู้คนจึงอาจเดินทางเข้าเมืองใหญ่น้อยลงในอนาคต เมื่อการเดินทางน้อยลงก็อาจไม่ต้องใช้รถไฟฟ้าที่จำเป็นในเวลาเร่งด่วนอีกต่อไป นี่คือ New Normal


  อย่างไรก็ตาม ไม่มีอะไรยืนยันได้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร การทำงานที่บ้าน หรือ New Normal จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ ยังไม่มีใครรู้ มุมมองทั้ง 3 มุมมองข้างต้นนี้จึงไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นเหตุผลตายตัว การเลือกบ้านโครงการใหม่ ซื้อที่ไหนดี ชานเมืองหรือใกล้รถไฟฟ้า หรือบ้านที่อยู่ห่างเมืองออกไปเป็นอำนาจตัดสินใจตามมุมมองและไลฟ์สไตล์ของเราและคนในบ้าน


  แล้วคุณล่ะครับ คิดยังไงกับบ้านใกล้รถไฟฟ้


  รูปภาพจาก Pexels

Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in