โลกคือละคร asawaree

ดูละครจนอิน จนล้นอยู่ในอก เลยต้องระบายออกมาผ่านทางตัวอักษร อะไรดี ก็ว่าดีจ้า อินมากก็เขียนยาวมาก หลายบท หรืออินจนจุกเขียนไม่ออกเลยก็มี !!!