ชีวิต(เมื่อเป็น)นิสิต ordinarygirl

เป็นมนุษย์เรื่อยเปื่อยที่เลือกเรียนนิเทศแบบงงๆเพราะไม่อยากอ่านหนังสือ ; บอกเล่าทุกอย่างที่คิดว่าตัวเองน่าจะรู้ก่อนจะเรียนนิเทศ,ตีแผ่วิชาตั่งต่างที่เรียน และ อื่นๆ(ที่อยากเขียน)

Views