ทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น หมู่บ้าน S. P. Home คู้บอน The Goodshome

หมู่บ้านเอส.พี.โฮม ถนนคู้บอน บ้านหลังนี้ปรับปรุงใหม่ทั้งหลังพร้อมอยู่