เขียนตามภาพบอกrain room
แค่เธอยืนอยู่ตรงนั้น


 • แค่เธอยืนอยู่ตรงนั้น
  ฉันทบทวนตัวเองในทิศทาง
  ทั้งความคิด ทัศนคติ และจิตใจ
  ฉันจะเป็นอย่างไร ควรเป็นอย่างไร ต่อไป
  _____________________

  แค่เธอยืนอยู่ตรงนั้น
  เพียงฉันเท่านั้นที่เป็นผู้ไตร่ตรอง
  ฉันเท่านั้นที่ควรครุ่นคิด ตัดสินใจ
  จะหันหลังให้หรือเพ่งมองเธอจากตรงนี้
  __________________
  แค่เธอยืนอยู่ตรงนั้น
  ตำแหน่ง สถานะ ทิศทาง ที่เธอเป็น
  ให้เป็นเพียงเธอที่ยืนอยู่ตรงนั้น
  แล้วฉันจะมองไปที่ตรงนั้นเอง 
  _______________
  แค่เธอยืนอยู่ตรงนั้น
  หากที่ว่างรอบตัวเธอนั้นมากพอ
  ฉันก็พร้อมจะบินผ่านแม้เสี้ยววินาที
  ผ่านเข้าไปในพื้นที่ว่างของเธอ
  _______________
  แค่เธอยืนอยู่ตรงนั้น
  ในเสี้ยววินาทีที่ฉันหลงใหลบินเข้าไป
  ฉันเองที่ควรครุ่นคิด ตัดสินใจ
  จะบินวนเวียนหรือบินออกไปให้ไกล
  ______________
  แค่เธอยืนอยู่ตรงนั้น
  และฉันเองที่บินวนเวียนไกลออกไป
  พื้นที่ของเธอน่าหลงใหล น่าค้นหา
  แต่เป็นฉันเองที่ควรบินออกไป
  _____________  แค่เพราะเธอยืนอยู่ตรงนั้น
  ฉันเพ่งมองไปอย่างหลงใหลและสงสัย
  ฉันหลงใหลเธอหรือหลงใหลพื้นที่ว่างของเธอ
  เพราะไม่แน่ใจฉันจึงควรบินออกไป เสียที
  ________________

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in